ERI-KME systém – co to je?


ERI je inovativní systém screeningu a prevence širokého spektra lidských onemocnění. Je to jedinečný přístroj – v České republice se nachází jen několik kusů.

ERI je ultracitlivý neinvazivní biorezonanční systém, který pomáhá zvýšit celkovou kvalitu života. Vylaďuje vitální procesy v těle, zjišťuje příčiny onemocnění a může zvrátit jejich vývoj.

Princip jeho fungování je založen na spektrální analýze biometrického pole těla. Poskytuje informace o procesech v lidském těle v reálném čase, a to na úrovni celotělové, orgánové, buněčné a molekulární.

ERI software, jehož fungování je založeno na principech umělé inteligence, pomáhá vybrat nejlepší a nejefektivnější způsob kompenzace a harmonizace.

Mnoho lékařů po celém světě používá toto zařízení pro diagnostiku a prevenci nemocí. Výsledky ERI analýzy byly potvrzovány klinickými testy.

Princip funkce


Lidské tělo je soubor mnoha biliónů buněk, které společně tvoří jeden úžasný a funkční celek. Pokud se v jednom bodě naruší rovnováha organismu, ovlivňuje to i ostatní struktury dominovým efektem.

Aby tento celek fungoval, musí spolu jednotlivé buňky komunikovat. Tato komunikace probíhá na membránách buněk. Membrána každé buňky vytváří na svém povrchu elektrické napětí. Pomocí elektricky nabitých částic pak dochází k přenosu informací a vzájemné komunikaci mezi buňkami.

Sonda, kterou klient drží v ruce, dokáže díky nejmodernějším nanotechnologiím změřit dynamiku změn elektrického pole celého těla. Funguje na principu tzv. pasivní detekce – při měření nevysílá žádné signály, takže nijak nezasahuje do organismu ani jej neovlivňuje. Při měření zachycuje i nejjemnější změny elektrického pole buněk, které dále vyhodnocuje.

Naměřené výsledky jsou obrazem (tzv. „markerem“) aktuálního stavu lidského těla. Jednotlivé markery zkoumaného lidského těla se porovnávají s rozsáhlou online databází. Tato databáze, která obsahuje výsledky tisíců klientů z celého světa, vznikala desítky let a každý měsíc se aktualizuje. Porovnání probíhá na základě matematického modelu „Wavelet Transform“.

Databáze umožňuje analýzu celého těla i jeho konkrétních částí. Poskytuje informace o aktuálních procesech v těle, o stavech orgánů a reakcích v organismu. Systém umožňuje určit nejen aktuální zdroj daných potíží, ale také jejich hlubokou původní příčinu.

Poté co se najde příčina, sonda vyšle zpět frekvenční signál do těla – tím se upravují elektrické poměry na membránách vybraných buněk. Protože je v našem těle vše propojené a jedna dráha ovlivňuje mnoho dalších, tím, že pomůžeme jedné dráze, ovlivníme pozitivně i ostatní funkce v těle. Dochází tak k nastartování komplexního samoléčebného procesu těla.

 1. Scanning – skenování trvá 30 s, klient drží v ruce malou sondu

 2. Analýza – data se vyhodnocují a porovnávají s rozsáhlou online databází; vybírají se konkrétní markery, které se poté kompenzují

 3. Kompenzace – probíhá 28 min; sonda vysílá speciálně vyladěný frekvenční signál, který upraví poměry elektrického pole na membránách buněk; podpora samoléčebných procesů

 • úleva od bolestí hlavy

 • pomoc při virových a bakteriálních onemocněních

 • podpora a posílení imunity

 • pomoc při dlouhodobých i akutních zánětech

 • podpora regenerace

 • posouzení stavu nervového systému a hormonální rovnováhy

 • podpora psychologických stavů – stres, únava, nespavost, deprese

 • analýza a prevence negativních procesů v těle matky během prenatální fáze


Systém KME je klasifikovaný jako „Class 1“ v souladu s evropskou směrnicí o zdravotnických prostředcích 93/42/EEG.

Metoda je 100% zdravotně nezávadná a nemá žádné kontraindikace. Hodí se tak i pro těhotné ženy a osoby s implantáty či vážnými zdravotními problémy.