Tato metoda selektivního ničení mikroorganismů se rozšířila po celém světě díky skvělým výsledkům. Využívá princip bezkontaktního přenosu frekvencí dle poznatků a praxe průkopníka této metody, kterým byl Dr. Royal Raymond Rife. 


Víte, že většina chronických onemocnění může být způsobena právě patogenními mikroorganismy – viry, bakteriemi nebo parazity? 

Plazmový generátor RPZ 14 české konstrukce od společnosti Z-technology s.r.o. je určen pro bezkontaktní likvidaci mikroorganismů (viry, plísně, bakterie). Pracuje naprosto přesně, bez zkreslení výstupních impulsů. Plazmový generátor dokáže mikroorganismy zničit nebo narušit jejich „maskovací“ obal na membránách. Po narušení obalu imunitní systém začne tyto mikroorganismy likvidovat, a pokud se dodrží doporučené postupy, dochází tak k samovolnému uzdravení.

Většina nemocí má své původce a všechny živé mikroorganismy vibrují na konkrétním frekvenčním pásmu nebo přesné frekvenci. Do plazmového generátoru zadáváme individuálně naměřená pásma, čímž se dosahuje výborných výsledků. Buněčná stěna patogenů se rozkmitá, až dojde k jejich rozpadu a deaktivaci.


Působení plazmového generátoru probíhá bez jakýchkoli negativních vedlejších účinků na lidský organismus a vede ke stimulaci imunitního systému. Plazmování je vhodné pro každého včetně dětí. Není vhodné při těhotenství a pro osoby s kardiostimulátorem či transplantátem a pro osoby trpící epilepsií. Omezeně ho lze použít při dialýze. 


Jaké patogeny dokáže plazmový generátor zlikvidovat? 


  • viry a bakterie způsobující nemoci, jako jsou chřipka, angína, zánět středního ucha, mononukleóza atd.

  • opary, plísně, bradavice, žaludeční vředy

  • patogenní mikroorganismy, jako jsou kvasinky, EBV, streptokok, chlamydie, borelie atd.

  • větší parazity, například roupy, škrkavky nebo tasemnice

Co se děje při použití plazma generátoru a po něm 


Po frekvenční detekci patogenů přístrojem F-scan a nalezení mikrobiální zátěže a parazitů nasazujeme plazmový generátor (typ RPZ 14). Dochází tak k likvidaci patogenů a k pročištění a nastartování imunitního systému, což má pozitivní vliv na jednotlivé orgány v těle. Generátor ničí většinu získaných živých zátěží, které organismu škodí, a to dokonce i v kostech.

Je nutné si uvědomit, že při rozpadu plísní, virů, bakterií a parazitů dochází ke zvýšenému vyplavování toxinů do organismu. Je proto možné, že než se s tím tělo vyrovná, může se dostavit únava, nevolnost, střevní obtíže (průjem či vyšší počet vyprazdňování). V případě většího množství uhynulých velkých parazitů může dojít k zácpě. Je proto nezbytně nutná komunikace s klientem. Po terapii nedoporučujeme absolvovat jaterní testy ani testy na cukrovku – pravděpodobně nebudou mít dlouhodobou vypovídací hodnotu.

Po plazmování doporučujeme podpořit očistu těla a harmonizaci organismu. Délka plazmování je individuální podle množství zjištěné zátěže. Většinou se jedná o více než tři hodiny.

Frekvenční rozsah plazmového generátoru:

Nižší pásmo:

  • od 1 Hz do 999 Hz

  • možnost nastavení frekvence s přesností na tisíciny Hz

  • délka impulzu 3 μS (mikrosekundy)

Vyšší pásmo:

  • od 1 kHz do 900 kHz

  • možnost nastavení frekvence s přesností na tisíciny kHz

  • délka impulzu 200 nS (nanosekund)

Frekvence patogenů dosahují maximálně 900 kHz, frekvence lidského těla se pohybují od 1,52 MHz do 9,46 MHz. Při likvidaci patogenů se tak nezasahuje do frekvenčního pásma lidského těla.

Historie

Royal Raymond Rife
(1888 – 1971)

Rife objevil shodou náhod techniku pro úspěšnou likvidaci původců nemocí s využitím rezonančních generátorů. Při pozorování živých bakterií a virů pod svým unikátním mikroskopem zjistil, že jednotlivé druhy mikroorganismů reagují na elektrické frekvenční pole, a že dokonce někdy po velmi krátké době dojde k jejich zničení. Tento poznatek odstartoval jeho celoživotní výzkum, na jehož konci ovšem nebyl jeho vysněný cíl – levný lék pro smrtelně nemocné lidi.

Rife zpozoroval, že když ozáří patogenní mikroorganismy specifickými frekvencemi, po krátké chvíli tyto mikroorganismy doslova explodují. Od tohoto objevu se Rife věnoval tomuto fenoménu až do své smrti. Royal Raymond Rife objevil zcela nový způsob léčby nemocí, který by ve vyspělé civilizaci předznamenal naprostou revoluci. Bohužel se tak nestalo.

Rife ve svých výzkumech došel k závěrům, že je nutné zastavit vývoj patogenních mikroorganismů tím, že se přeruší jejich vývojové stadium, nebo tím, že je donutí, aby se měnily v nepatogenní formy. Elektrické zvukové frekvenčně kladně vyvážené pulsy dokážou tyto mikroorganismy zničit nebo narušit jejich „maskovací“ obal na membránách, který mate náš imunitní systém.

Po narušení obalu začne imunitní systém tyto mikroorganismy ničit a dochází tak k samovolnému uzdravení. Rife měl k dispozici svůj originální seznam frekvencí, který získal pečlivým laděním generátoru zvukového kmitočtu současně s pozorováním patogenního vzorku pod jeho unikátním mikroskopem.

Na tomto seznamu pracoval s několika špičkovými mikrobiology, kteří mu pomáhali v určování různých forem mikroorganismů. Rifeho seznam obsahoval naprosto přesné frekvence 15 různých bakterií a virů, které získal během svých dlouhých a velmi náročných výzkumů.

V roce 1934 univerzita v jižní Kalifornii jmenovala zvláštní výzkumný lékařský výbor. Ten měl sledovat pacienty smrtelně nemocné rakovinou, kterým již tehdejší medicína nedokázala pomoci. Léčba probíhala v krajské nemocnici v Pasadeně v Kalifornii. Tým zahrnoval skupinu lékařů a patologů a jejich úkolem bylo zkoumat pacienty a prověřit, zda zůstanou naživu při použití Rifeho přístroje alespoň po dobu 90 dní.

Po uplynutí 90 dní učinil výbor tento závěr: Celých 86,5 % pacientů bylo úplně vyléčeno, zbývajících 13,5 % pacientů se plně vyléčilo v průběhu dalších 4 týdnů. To znamenalo, že celkový úspěch Rifeho léčebné technologie byl 100 %.

Tento „pokus“ byl pečlivě zdokumentován a dopodrobna popsán. Celá léčba spočívala v tom, že se pacienti dostavili třikrát týdně do místnosti, kde byl umístěn Rifeho generátor frekvencí s plazmovou trubicí. Každý pacient byl při jedné návštěvě vystaven tříminutovému působení tohoto generátoru.

To bylo celé léčení – tedy žádné pilulky či roztoky, které se vznešeně nazývají chemoterapie… Tato fenomenální demonstrace uzdravení (pro tehdejší medicínu) nevyléčitelných pacientů byla ovšem paradoxně začátkem konce Rifeho kariéry.